Subsidies en financiering

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er diverse subsidies beschikbaar. De twee belangrijkste zijn:

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

Alle kosten (maximaal € 750 per kW piekvermogen) of een PV-systeem met een gecombineerde piekuitgang van meer dan 25 kW, die via een aansluiting op een totale maximale transmissiewaarde van 3 x 80 of minder verbonden zijn, Kwalificeren voor OIE.

Ook, kosten voor een aansluiting op de elektriciteit, (eventueel) actief zonne-tracking systeem, (eventueel) stroom / voltage converter, (eventueel) accumulator kan voor EIA worden bereikt indien de andere vereisten. Het maximum van € 750 per kW piekvermogen is ook van toepassing op deze apparatuur.

Door de Energie-Investering kan een belastingvoordeel worden ontvangen voor investeringen in energie-efficiënte technologieën en voortvarende energie. Investeringen in zonnepanelen, LED verlichting, warmtepompen en andere energie-efficiënte technologieën kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden:

  • Binnen drie maanden na de investeringsverplichting moet de EIA-subsidie ​​worden toegepast.
  • De aanvrager is vennootschapsbelastingbetaler.
  • Het actief werd niet eerder gebruikt.
  • Het actief moet ten minste € 2.500 kosten.
  • Grant: 58% van de investeringskosten kan worden afgetrokken van de belastbare winst, naast de gebruikelijke afschrijvingen. Het gemiddelde MIV-netto voordeel bedraagt ​​15%.

Stimulering Duurzame Energie (SDE +)

De SDE + stimuleert het ministerie van Economische Zaken om een ​​duurzame energievoorziening in Nederland te ontwikkelen. Hernieuwbare energie is beter voor het milieu, Nederland is minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Met SDE + producenten ontvangen subsidie ​​voor het genereren van duurzame energie en niet voor de aankoop van productiefaciliteiten. De SDE + heeft twee openingsronde: lente en herfst. De SDE + lente 2017 is gesloten. De aankondiging van de einddatums en het totale budget van de SDE + herfst 2017 wordt verwacht in begin juni 2017.
Tijdens elke ronde kan een bedrijf of instelling zich registreren in vier verschillende fasen, die subsidie ​​geven
Elke fase (zie tabel hieronder).

Applicaties worden behandeld in de volgorde dat het budget na fase 1 of 2 uitgeput kan zijn.
Op deze manier probeert de overheid de meest effectieve oplossingen te stimuleren.

Voor meer informatie zie:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

We zullen graag meer adviseren over
SDE +, neem dan contact met ons op.